خاكپور ح., حسومي و., گلي م. و ايرانمنش ا. (2016) “كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن”, مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 3(10), صص 59–92. doi: 10.22037/bioeth.v3i10.13819.