اصغری شربیانی عباس, عطادخت اکبر, حاجلو نادر, و میکاییلی نیلوفر. 2023. “همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 13 (38):1-11. https://doi.org/10.22037/bioeth.v13i38.39412.