باشکوه اجیرلو حسن, زاهد بابلان عادل, اکبری تقی, و خالق‌خواه علی. 2023. “ارائه مدل به کارگیری استعدادها و نقش آن در اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-16. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.37607.