رحیمی کلور حسین, و دهقانی قهنویه عادله. 2023. “تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 12 (37):1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.35640.