سادات حسینی اکرم‌السادات, الحانی فاطمه, خسروپناه عبدالحسین, و بهجت‌پور عبدالکریم. 2016. “تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 2 (4):93-114. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14041.