خاكپور حسين, حسومي ولي‌الله, گلي مهرناز, و ايرانمنش اسماء. 2016. “كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن”. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی 3 (10):59-92. https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i10.13819.