اصغری شربیانی ع.; عطادخت ا.; حاجلو ن.; میکاییلی ن. همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 13, n. 38, p. 1–11, 2023. DOI: 10.22037/bioeth.v13i38.39412. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39412. Acesso em: 1 دسامبر. 2023.