علیزاده شوشتری ع.; شبیری س.; جمشیدی راد م.; محمدی ن. مطالعه کیفی مؤلفه‌های الگوی آموزش ادب محیط‌ زیستی از دیدگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 13, n. 38, p. 1–24, 2023. DOI: 10.22037/bioeth.v13i38.39275. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/39275. Acesso em: 28 نوامبر. 2023.