علیزاده اقدم م.; کلهرنیا گل‌کار م.; کلهرنیا گل‌کار م. پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 1–16, 2023. DOI: 10.22037/bioeth.v12i37.38727. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38727. Acesso em: 5 دسامبر. 2023.