پاکزاد م.; حلت‌آبادی فراهانی م.; غفوری س.; خسروی طناک م. رشد اجتماعی دانش‌آموزان: نقش پیش‌بین هوش اخلاقی و فرهنگ مدرسه. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 1–11, 2022. DOI: 10.22037/bioeth.v12i37.38118. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/38118. Acesso em: 25 فوریه. 2024.