ضیافتی صباغ ز. اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 12, n. 37, p. 1–14, 2023. DOI: 10.22037/bioeth.v12i37.34664. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/34664. Acesso em: 28 نوامبر. 2023.