عباسیح.; صریحیر. بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) . مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, v. 11, n. 36, p. 1-14, 28 نوامبر 2021.