رضایی ح.; جعفری م.; شیری ج.; رحمانی ف. مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 185–200, 2021. DOI: 10.22037/bioeth.v8i1.33068. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/33068. Acesso em: 20 می. 2024.