عباسی م.; رجبی ج.; فروزنده م.; منتظری م.; نژاد سروری ن.; اسدی م. اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 115–160, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v2i4.14042. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14042. Acesso em: 25 فوریه. 2024.