صفایی س.; عباسي م.; محقق داماد س. م. بررسی اصل احترام به خودمختاری در فقه و حقوق اسلامی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 63–92, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v2i4.14040. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14040. Acesso em: 22 جولای. 2024.