اسماعیلی ا.; عباسی م. تعالی اخلاق سازمانی در گستره نظام سلامت. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 11–38, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v2i4.14038. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14038. Acesso em: 24 فوریه. 2024.