شفعتی م.; جواد زاهدی م. بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 5, p. 151–186, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v2i5.14032. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/14032. Acesso em: 20 می. 2024.