جاویدان ف.; دهقان م.; شمسی گوشکی ا.; عباسی م. تحلیل نظریه رشد اخلاقی کولبرگ با رویکرد قرآنی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 2, n. 6, p. 11–48, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v2i6.13987. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13987. Acesso em: 24 ژوئن. 2024.