حیدرزاده ا.; مظفری‌زاده س. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 3, n. 7, p. 163–192, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v3i7.13979. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13979. Acesso em: 20 می. 2024.