خاكپور ح.; حسومي و.; گلي م.; ايرانمنش ا. كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, [S. l.], v. 3, n. 10, p. 59–92, 2016. DOI: 10.22037/bioeth.v3i10.13819. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/13819. Acesso em: 20 می. 2024.