علیزاده اقدم م., کلهرنیا گل‌کار م., & کلهرنیا گل‌کار م. (2023). پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–16. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38727