رستمی م., & تقی‌پور ب. (2023). جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–17. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38690