باشکوه اجیرلو ح., زاهد بابلان ع., اکبری ت., & خالق‌خواه ع. (2023). ارائه مدل به کارگیری استعدادها و نقش آن در اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–16. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.37607