مالمیر آ., عباسی ح., صریحی ر., & مجرد م. (2023). بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و عملکرد سازمانی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای کارکنان. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 12(37), 1–16. https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.37064