عباسیح., & صریحیر. (2021). بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) . مجله اخلاق زیستی, 11(36), 1-14. https://doi.org/10.22037/bioeth.v11i36.34211