سادات حسینی ا., الحانی ف., خسروپناه ع., & بهجت‌پور ع. (2016). تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 2(4), 93–114. https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14041