خاكپور ح., حسومي و., گلي م., & ايرانمنش ا. (2016). كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی, 3(10), 59–92. https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i10.13819