(1)
رستمی م.; تقی‌پور ب. جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها. BEJ 2023, 12, 1-17.