(1)
باشکوه اجیرلو ح.; زاهد بابلان ع.; اکبری ت.; خالق‌خواه ع. ارائه مدل به کارگیری استعدادها و نقش آن در اخلاق حرفه‌ای معلمان دوره ابتدایی. BEJ 2023, 12, 1-16.