(1)
عباسیح.; صریحیر. بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) . Bioeth 2021, 11, 1-14.