(1)
سادات حسینی ا.; الحانی ف.; خسروپناه ع.; بهجت‌پور ع. تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. BEJ 2016, 2, 93-114.