(1)
حیدرزاده ا.; مظفری‌زاده س. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. BEJ 2016, 3, 163-192.