[1]
اصغری شربیانی ع., عطادخت ا., حاجلو ن. و میکاییلی ن. 2023. همه‌گیرشناسی اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر در نوجوانان و مقایسه قضاوت اخلاقی افراد مبتلا و غیر مبتلا. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 13, 38 (می 2023), 1–11. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v13i38.39412.