[1]
علیزاده اقدم م., کلهرنیا گل‌کار م. و کلهرنیا گل‌کار م. 2023. پیش‌بینی سلامت اجتماعی بر اساس عدالت اجتماعی با میانجی‌گری بی‌تفاوتی اجتماعی در بین شهروندان تهرانی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (مارس 2023), 1–16. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38727.