[1]
رستمی م. و تقی‌پور ب. 2023. جایگاه قواعد اخلاقی در داوری اختلافات تجاری شرکت‌ها. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (آوریل 2023), 1–17. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.38690.