[1]
رحیمی کلور ح. و دهقانی قهنویه ع. 2023. تبیین نقش آمیخته بازاریابی اخلاقی در رابطه مصرف‌کننده با برند اخلاقی و هم‌آفرینی ارزش در شرایط کرونایی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (آوریل 2023), 1–14. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.35640.