[1]
ضیافتی صباغ ز. 2023. اخلاق زیستی و حقوق بشر در شکل‌گیری نظام حقوق بهداشت جهانی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 12, 37 (مارس 2023), 1–14. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v12i37.34664.