[1]
عباسیح. و صریحیر. 2021. بررسی و اولویت‌بندی موانع سازمانی رشد اخلاق حرفه‌ای (مورد مطالعه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی) . مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 11, 36 (نوامبر 2021), 1-14. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v11i36.34211.