[1]
رضایی ح., جعفری م., شیری ج. و رحمانی ف. 2021. مسؤولیت مدنی و کیفری ضابطین دادگستری در صورت نقض حقوق شهروندی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 8, 1 (فوریه 2021), 185–200. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v8i1.33068.