[1]
عباسی م., رجبی ج., فروزنده م., منتظری م., نژاد سروری ن. و اسدی م. 2016. اخلاق زیستی از منظر ادیان غیر ابراهیمی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 4 (سپتامبر 2016), 115–160. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14042.