[1]
سادات حسینی ا., الحانی ف., خسروپناه ع. و بهجت‌پور ع. 2016. تبیین ضرورت استفاده از مفاهیم اسلامی در نظریه‌پردازی پرستاری. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 4 (سپتامبر 2016), 93–114. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i4.14041.