[1]
شفعتی م. و جواد زاهدی م. 2016. بررسی الگوی‌های زیستی، روانی و اجتماعی رابطه پزشک و بیمار: گذر از الگوی زیست پزشکی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 2, 5 (سپتامبر 2016), 151–186. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v2i5.14032.