[1]
حیدرزاده ا. و مظفری‌زاده س. 2016. پیشگیری از جرایم زیست‌‌محیطی. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 3, 7 (سپتامبر 2016), 163–192. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i7.13979.