[1]
فلاحی ف., مستقیمی ب., آل کجباف ح. و حیدری ب. 2016. بررسی مفهوم سلامت در نظریه امنیت انسان. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 5, 15 (سپتامبر 2016), 127–162. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v5i15.13876.