[1]
خاكپور ح., حسومي و., گلي م. و ايرانمنش ا. 2016. كاركردهاي تربيتي اميد و نقش آن در سلامت روان از ديدگاه قرآن. مجله اخلاق زیستی- علمی پژوهشی. 3, 10 (سپتامبر 2016), 59–92. DOI:https://doi.org/10.22037/bioeth.v3i10.13819.