1.
شریفی ریگی ع, مهرابی‌زاده هنرمند م, بشلیده ک, سرپرست ع, خانعلی‌نژاد ماکلوانی س, امینی ز. نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. JRRH [انترنت]. 22 أبريل، 2019 [وثق 16 يونيو، 2024];5(1):87-100. موجود في: https://journals.sbmu.ac.ir/ar-jrrh/article/view/25174