شریفی ریگی ع., مهرابی‌زاده هنرمند م., بشلیده ک., سرپرست ع., خانعلی‌نژاد ماکلوانی س., و امینی ز. "نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز". مجلة البحث في الدین و الصحه, م 5, عدد 1, أبريل، 2019, ص 87-100, https://journals.sbmu.ac.ir/ar-jrrh/article/view/25174.