شریفی ریگی ع., مهرابی‌زاده هنرمند م., بشلیده ک., سرپرست ع., خانعلی‌نژاد ماکلوانی س. و امینی ز. (2019) "نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز", مجلة البحث في الدین و الصحه, 5(1), ص 87–100. موجود في: https://journals.sbmu.ac.ir/ar-jrrh/article/view/25174 (تاريخ الوصول: 16 يونيو 2024).