شریفی ریگی علی, مهرابی‌زاده هنرمند مهناز, بشلیده کیومرث, سرپرست علی, خانعلی‌نژاد ماکلوانی سارا, و امینی زینب. 2019. "نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز". مجلة البحث في الدین و الصحه 5 (1):87-100. https://journals.sbmu.ac.ir/ar-jrrh/article/view/25174.