شریفی ریگی ع.; مهرابی‌زاده هنرمند م.; بشلیده ک.; سرپرست ع.; خانعلی‌نژاد ماکلوانی س.; امینی ز. نقش واسطه‌یی تحمل پریشانی در رابطه‌ی بلوغ عاطفی و هوش معنوی با سازگاری با دانشگاه در دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. مجلة البحث في الدین و الصحه, [S. l.], v. 5, n. 1, p. 87–100, 2019. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/ar-jrrh/article/view/25174. Acesso em: 16 2024.